Karen Lassen

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Vestfold (C3-7)

Ansvarsområder

  • Videreutdanning for lærere i mat og helse, kompetanse for kvalitet

Kompetanse

p.t. Stipendiat i pedagogiske ressurser og læreprosesser. Tema: Fagdidaktikk mat og helse.

CV

Publikasjoner