Karen Lassen

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Vestfold (D1-16)

Ansvarsområder

 • Videreutdanning for lærere i mat og helse

Kompetanse

 • Klasseromsforsking/skolekjøkken
 • Matlagingsundervisning
 • Mathistorikk og mattradisjoner
 • Faghistorikk og fagdidaktikk

 

CV

Utdanning

 • 2013-d.d. Stipendiat. Universitetet i Sørøst-Norge.Tema: Undervisning på skolekjøkkenet
 • 1999 Hovedfag i ernæring, helse, miljø. Høgskolen i Akershus. Tema: Undervisning om mattradisjoner 
 • 1981 Faglærer i ernæring, mat og helse, 3-årig utdanning

Yrkeserfaring

 • 2010- d.d. Høgskolelektor mat og helse i videreutdanning, grunnskole- og barnehagelærerutdanning. USN
 • 2007-2010 Studieleder for førskolelærerutdanning ved Høgskolen i Vestfold
 • 2001-2007 Høgskolelektor i mat og helse ved Høgskolen i Vestfold. 
 • 1999-2005 Høgskolelektor ved Høgskolen i Akershus. Ulike tilsetningsforhold
 • 1990-2001 Selvstendig næringsdrivende – etablerkvinne i landbruket; gårdsturisme
 • 1983-2004 Faglærer. Holmestrand videregående skole. 

Nasjonale oppdrag

Leder av faggruppe for utvikling av Kjerneelementer i mat og helse 2017. Oppdrag fra Utdanningsdirektoratet

Deltager i utviklingen av kompetanseområdet naturfag, helse og bevegelse i ny Rammeplan for førskolelærerutdanningen 2012. Oppdrag fra Utdanningsdirekoratet