Karen Røed

Høgskolelærer / Timelærer

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C3-60)