Kari Anne Jørgensen

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Vestfold (E2-24)

Publikasjoner

Utvalgte artikler