Kari Carlsen

Kari Carlsen

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Notodden (F-252)

Ansvarsområder

Kompetanse

Publikasjoner

Publikasjoner

Carlsen, Kari.
Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur. : 2015 (ISBN 9789517657822) 438 s.

Carlsen, Kari.
”Å skape forbindelser”. Atelierets plass og atelieris