Kari Carlsen

Professor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Notodden (F-252)
Førsteamanuensis i forming, design, kunst og håndverk. Dragebygger.

Ansvarsområder

Leder av forskergruppen Embodied Making and Learning – Early Childhood Education and Care, EMAL-ECE, en undergruppe til forskergruppen EMAL. Aktiv forsker innenfor områdene: 

 • A) Reggio Emilia-inspirert barnehagepedagogikk 
 • B) Materialutforsking og estetiske læringsprosesser
 • C) Læreplanforskning, rammefaktorer for lek og læring.

I programutvalget for PhD-programmet Pedagogiske ressurser og læreprosesser, PEDRES.

I fagrådet for Senter for barnehageforskning, utvikling og innovasjon, SEBUTI.

Underviser ved:

 • Barnehagelærerutdanning, emneansvar fordypning i Material og digital utforsking i formingsprosesser, BLMDIG-1
 • Masterstudiet i Design, kunst og håndverk.
 • PhD: Emneansvar Kulturdidaktikk, 9203, 9212.
 • Veileder PhD-studenter og masterstudenter.

Kompetanse

Utdanning:

 • Doktorgrad, PeD (2015) fra Åbo Akademi, Vasa, Finland.
 • Hovedfag i Forming (1985), Telemark lærerhøgskole.
 • Adjunkt (1982) med tegning som fag fra Telemark lærerhøgskole.
 • Lærerprøve (1976), Elverum lærerskole.

Erfaring blant annet:

 • Dekan ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning, Høgskolen i Telemark.
 • Instituttleder ved Institutt for estetiske fag, Høgskolen i Telemark.
 • Førsteamanuensis i forming, kunst og håndverk, Høgskolen i Telemark.
 • Høgskolelektor i forming, kunst og håndverk, Telemark lærerhøgskole.
 • Arbeid i barnehage, grunnskole, lærer og rektor i kommunal kulturskole.

Publikasjoner