Kari Fagerjord

Universitetsbibliotekar

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering
Bibliotekseksjon
Campus Kongsberg (4313)

Ansvarsområder

 

  • Organisering og koordinering av CRIStin-arbeidet i HSN

  • Forskningsdokumentasjon, informasjon, opplæring og dialog vedrørende Cristin og Cristin-rapportering

  • Statistikk og styringsdata

Kompetanse

Area of interests: Bibliotekutvikling, forskningsdokumentasjon og - formidling, Open Access, Bibliometri

Teaching areas: bibiotekfag, forskningsdokumentasjon og -systemer

 

CV

Education:

Master of Public Administration (MPA), Handelshøjskolen i Kbh, HiST/HiNT

Riksbibliotektjenestens program for ledelse og organisasjonsutvikling 

Statens bibliotek- og informasjonshøgskole, 3-årig bibliotekarutdanning

Projects: https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&pnr=323465&la=no&instnr=222

 

 

 

Publikasjoner

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&pnr=323465&la=no&instnr=222