Kari Holte

Kari Holte

Emeritus - Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Vestfold (D1-30)