Kari Voreland Hagen

Konsulent

Avdeling for infrastruktur
Campusdrift Ringerike
Campus Ringerike ()

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner