Karianne Nyheim Stray

Stipendiat

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-95A)
Offentlig Phd.stipendiat finansiert av NFR og NAV fra 2017-2021. Forsker på NAVs samarbeid med arbeidsgivere om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere med muskel- og skjelett og lettere psykiske lidelser. Tilknyttet doktorgradsprogrammet Person-Centred Health Care Research.

Ansvarsområder

Tittel på prosjektet: NAVs samarbeid med arbeidsgivere - i skjæringspunktet mellom arbeid og helse.

Tatt opp på doktorgradsprogrammet Person-Centred Health Care Research

Medlem av forskerskolen PROFRES, nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning

Medlem av forskergruppen Økonomisk organisering, USN Handelshøyskolen 

Medlem av forskergruppen HENÆR, Fakultetet for helse- og sosialvitenskap, USN

Kompetanse

CV

Publikasjoner

Ljungblad, Linda Wike; Stray, Karianne Nyheim; Joranger, Line. Viktig praksiskunnskap gjøres irrelevant når tellekanter er viktigere enn kunnskap. Khrono.no publisert 17.12.2019.

Stray, Karianne Nyheim. Å forske på sine egne. Pecha Kucha presentasjoner under Forskningsdagene 2019; Campus Bakkenteigen og Campus Drammen, september 2019