Karin Berntsen

Programkoordinator

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-130)

Ansvarsområder

 • Programkoordinator BA-sykepleie, Porsgrunn
 • Internasjonalt arbeid
  • SIU-prosjekt - 2016-2019 Nursing Across Borders - prosjektleder
 • Kombinerte stillinger-prosjekt - Forskningsansvarlig - 2016 - 2019
 • Forskningsgruppe USN "Klinisk Kompetanse" -medlem
 • Utdanningsutvalget NFO-Sykepleie  - leder

Kompetanse

Utdanning - Pedagogikk - Fagdidaktikk

Utdanning - Planverkutvikling

Klinisk læringsmiljø

Internasjonalisering

Sykepleievitenskap

Veiledning og læring

Velferdsteknologi og læring

 

 

 

CV

 

CURRICULUM VITAE

Personal

Name Karin Berntsen

E-mail Karin.Berntsen@usn.no

Born 08.03.53

Academic title Candidate Nursing Science

Position Associate Professor from Nursing Science, University of South-Eastern Norway &

Program coordinator Bachelor Nursing, campus Porsgrunn  

Education

2013 Theories & System of Professions; 10 ECTS, PhD-module, HiOA

1988 Cand. nursing science, University of Oslo

1981 Teacher-education-Nursing – Norges Sykepleierhøgskole, Oslo

1976 Bachelor nursing, Betanien Nursing School, Oslo

Work-experience

Positions

2015 – dd Associate Professor/Program Coordinator Bch. Nursing Program

2009 – 2012 Associate Professor/Program Coordinator Bch. Nursing Program

1981- – dd; Assistant/Associate Professor, at two University Colleges in Nursing

1997 – 1998; Assistant Professor, Institute for Nursing Science, University of Oslo – Didactical pathway

1976 – 1980; RN Nurse, Telemark Hospital, Porsgrunn and Diakonhjemmets Hospital, Oslo

Projects

2017 - dd     "Jobb smartere" - Forkommune-Prosjekt - NFR

2014 – 2017 "Velferdsteknologi og læring" – Klyvetunet-Skien Kommune

2014- 2015 KS-prosjekt «Velferdsteknologiens ABC» i samarbeid med SINTEF

2014 - dd Referee Statens Helsepersonellnemd – Norwegian Accreditation Office for Health Personell, Oslo

2009 – 2017 Referee, Oslo and Akershus University College (HIOA), Nursing

2005 –2009 Referee - commission, NOKUT – Norwegian Accreditation Office for Higher Education, Oslo

Curriculum building

2013 – dd Development – Syllabuses in Bch Program in Nursing; 1) Nursing Science and development – 15 credits and 2) Cross Cultural Nursing – 5 credits

2006 + 2011 Curriculum Telemark University College - Nursing Bch. (NO)

2007 "Plan- clinical studies", Telemark University College - Nursing Bch.(NO)

2001-dd Post degree study – "Mentoring and coaching", Telemark University College (NO)

1994 Post degree study – "Leadership and Administration in Health Care", Telemark University College (NO)

1994 Post degree study –"Nursing Science", Telemark University College (NO) 

International experiences/projects

2016 – 2019 Nursing Across Borders – SIU-project, HSN and Molloy College, NY, USA, Head of the project

2014-2016 Mentor – Education Research; Student Centered Methods in Nursing Schools in Southern Part of Malawi – Malawian Nursing Schools (NCA)

2012 – 2015 Workplace learning in Health Care Institutions, EU-project; Leonardo-program

2007 – 2009 Developing exchanges program for nursing students in Tanga, Tanzania

2006 – 2008 Coordinator – Norwegian Church Aid Project; "Improving Health Training in Malawi

2006 – 2008 President Florence Network -European Network Nursing Education - EU

2004 – 2006 Vicepresident, Florence Network – European Network Nursing Education – EU

1996 – dd Developing exchange programs for students in Europe/Scandinavia/USA

2003 – 2006 Network -coordinator "Nordtur" – Nordic Network Nursing Education

1994 – 2010 International Coordinator – Institute of Health Studies, Telemark

University College

1994 – 1997 Leader, International Committee, Telemark University College

Research

Articles

Berntsen, K. and Bjørk, IT (2010), Student nurses Perceptions of the Clinical Learning Environment in Nursing Homes, Journal of Nursing Education – Volum 49, No 1, pp 17 – 22

Bjørk, IT, Berntsen, K., Brynildsen, G. and Hestetun, M. (2014), Nursing students’ perceptions of their clinical learning environment in placements outside traditional hospital settings, Journal of Clinical Nursing, doi: 10.1111/jocn.12532

Brynildsen, G., Bjørk, IT., Berntsen, K., & Hestetun, M., (2014), Improving the quality of nursing students’ clinical placements in nursing homes: An evaluation study, Nurse Education in Practice, http://dx.doi.org./10.1016/j.nepr.2014.09.004

Berntsen, K., Brynildsen, G and Bjørk, IT, 2017, Nursing students perceptions of the Clinical Learning Environment in Norwegian Nursing Homes; lack of innovative learning and teaching strategies,

Presentations – national and international

2012 Nursing students’ Clinical Learning Environment in Nursing Homes - lack of innovative learning strategies, NETNEP- Baltimore, US, June-2012

2009 Clinical Learning Environment - student nurses in Nursing Homes. International IP, Hanze University, Groningen, NL. Februar 2009

2009 Kvalitetsutvikling av læringsmiljø i sykehjem (Quality Development of Clinical Learning Environment), NOKUT - konferansen – Bergen, Norway

2009, Health Care System and Nursing Education in Norway, Studyvisit - Minot University, US

2009 Health Care System and Nursing Education in Norway, Videoconference, International week; Master students, Pirkanmaa University, Tampere, Finland

2009 Cultural topics in Bachelor Nursing, Boklansering "Menn i pleie og omsorg" - MIO-prosjektet, juni-09, Porsgrunn

2009 Clinical Learning Environment - student nurses in Nursing Homes. - Didactical issues. Presentation for academics from Nursing Schools in Malawi, October-09

2008 Clinical Learning Environment - student nurses in Nursing Homes. NETNEP-Dublin, Ireland

2004 "Clinical learning environment in nursing studies" – International Program - Hanze University Groningen, Nederland

2002 "Multicultural learning in nursing education" –Florence Network meeting - Napier University, Edinburgh, UK

1998 "Current issues in nursing education in schools and hospitals in Norway", University of Washington, Seattle, US

1998 "Forence Network – an European Nursing Network" - University of Washington, Seattle, US

Reports

Edina Kholowa et al., 2015, Knowledge and attitudes of nursing and midwifery educators and learners on self-directed learning in selected nursing and midwifery colleges of the southern region of Malawi, NCA, Malawi/Oslo

Berntsen, K, et all, 2015, "Workplace training and learning in Health Care", Leonardo Project, EU, .doc

Berntsen, K, Viken, B., et all, 2008, Evaluation Report – Student Project in Tanzania – Norwegian University Colleges’ Report, Publised – Norwegian Nursing Organization

Berntsen, Karin, 2006, End report – Clincial learning environment – St. Hansåsen Nursing home, Porsgrunn, Norway (NO)

Berntsen, Karin, 2002, Report; Alternative Nursing Module for students in exchange program to St.Olafs College, Northfield, US, Transcultural Nursing, Telemark University College (NO)

Berntsen, Karin, 2003,"Comforting and Care" – Evaluation report «Elderly abuse» (NO)

Thesis

Berntsen, Karin, 1988, Quality of care in a Primary Nursing Care System,

Embetseksamen ved Institutt for sykepleievitenskap, Oslo University (NO)

Porsgrunn, May-2018

Publikasjoner

 • Berntsen, K. and Bjørk, IT (2010), Student nurses Perceptions of the Clinical Learning Environment in Nursing Homes, Journal of Nursing Education – Volum 49, No 1, pp 17 – 22
 • Bjørk, IT, Berntsen, K., Brynildsen, G. and Hestetun, M. (2014), Nursing students’ perceptions of their clinical learning environment in placements outside traditional hospital settings, Journal of Clinical Nursing, doi: 10.1111/jocn.12532
 • Brynildsen, G., Bjørk, IT., Berntsen, K., & Hestetun, M., (2014), Improving the quality of nursing students’ clinical placements in nursing homes: An evaluation study, Nurse Education in Practice, http://dx.doi.org./10.1016/j.nepr.2014.09.004
 • Berntsen, K., Brynildsen, G and Bjørk, IT, 2017, Nursing students perceptions of the Clinical Learning Environment in Norwegian Nursing Homes; lack of innovative learning and teaching strategies,Open Journal Nursing