Karin Brekke Li

Overingeniør

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for natur, helse og miljø
Campus Bø (2-222)