Karina Cecilie Friis Jørgensen

Timelærer

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen ()