Karol Lynn Svanøe

Karol Lynn Svanøe

Førstelektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Vestfold (C2-57)
Karol er universitetslektor ved fakultet for helse- og sosialvitenskap, institutt for helse-, sosial- og velferdsfag (IHSV). Hun har det faglige ansvar for en tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge som går på deltid over to år. I tillegg jobber hun som en av internasjonal koordinatorene på IHSV, der hun jobber mest opp mot masterprogrammene og etablering av engelske moduler. Karol var kursleder i undervisningsprogrammet VIVAT om selvmordsforebygging i over 10 år og holder fortsatt undervisning om selvmordsforebygging. Hun er FO-godkjent faglig veileder og er utdannet familieterapeut. Hun har forsket på ungdom med utfordringer.

Ansvarsområder

  • fagansvarlig for deltidsutdanning - tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge

Kompetanse

CV

Personalia

Fødested: 13. august, 1957 i Ohio i USA

Adresse, telefon og epost: Losvn. 42, 3150 Tolvsrød, tlf. 41246949 kas@usn.no

Statsborgerskap: Norsk og Amerikansk

Sivilstatus: gift, ingen barn

 

Utdanning                                     Sted

Grad                                                     Sted                                                                                                        

Bachelorgrad i historie                 Taylor University, Indiana          1976-80                     

Grunnfag kristendom                   Lærerakademi, Bergen               1982-83                     

Sosionomeksamen                       NKSH                                             1983-86               

Diakonutdanning, del 2                Diakonhjemmet                          1988                     

Cand. polit.                                  Universitetet i Trondheim            1994                    

Videreutd. faglig veiledning       Diakonhjemmet                            1996                         

Videreutd. familieterapi              HiO/Institute Family Therapy     1999                         

 

Arbeidserfaring

Sted                                                     Stilling                                                   Dato

Høgskolen i Buskerud & Vestfold Høgskolelektor (skoler fusjonerte)     1/1 - 2014

Høgskolen i Vestfold                      Høgskolelektor                        2012 - 14               

Gulen kommune                            Barnevernskonsulent             2010 - 12

Høgskolen i Vestfold                     Høgskolelektor                        2000 –2010           

Vestfold fylkeskommune              Sosialkonsulent                      1999-2000 psykiatrisk almennpoliklinikk            

Vestfold sentralsykehus                Sosialkonsulent                      1997-99  Psykiatrisk gruppeavdeling           

Kirkens Bymisjon i Oslo                Nestleder KirkensSOS            1992-1996           

Tønsberg kommune Kurator        Hjemme og BVstjeneste        1990-1992           

Kirkens Bymisjon i Oslo                                                                 1986-1990   Menighetssosionom/diakon                                              

Nationwide Insurance                 Kundebehandler                      1980-1982           

Godkjenninger

Godkjent veileder                         Norsk sosionomforbund            1997                     

Godkjent klinisk sosionom         Fellesorganisasjoner for BV, Sos, Vpl.                   2000                     

Godkjent kursleder VIVAT         VIVAT                                          2002

                 

Et begrenset utvalg av reisevirksomhet, kurs, og oppdrag

Malawi: undervisning/veiledning i  psykisk helse  2005,2006     8 uker,6 uker

England, Skottland, Tsjekkia       Lærerutveksling                                                                       2002, 2004, 2008

Co-forfatter, SIU søknad vedr. internasjonalt samarbeid                        2014

Canada,etablere samarbeid med McMaster University                           2013

VIVAT selvmordsforebygging    Kursleder                                                                                            2001 - 2013

Hälsa, Stress & Coping  NFV, Göteborg       del 1 og del 2                        2006

Universitetet i Oslo Gruppeveileder, Videreutdanning i selvmords-  2006-2007     forebygging                                                    

    

 

Artikler

Hoffart, A., Øktedalen, T.,Svanøe, K.L., Hedley, L.M.,  and Sexton, H. (2015). Predictors of short- and long-term avoidance in completers of inpatient group interventions for agoraphobia. Journal of Affective Disorders, 181, s. 33–40.

Hoffart, A., Hedley, L.M., Svanøe, K.L.,  and Sexton, H. (2014). Cognitive and guided mastery therapy for panic disorder with agoraphobia: 18 years long term outcome and mediators of long term change, submitted for publication Clinical Psychology and Psychotherapy. Wiley online Library: DOI:10.1002/cpp.1934

Svanøe, K. (2006) Diagnose Pursuit: Jakten på et pedagogisk verktøy. Didaktisk Tidskrift, Vol. 16, nr. 1, s. 21-28.

Svanøe, K.L. (2006) Fra Living Works til Vivat: en metamorfose. Embla, nr. 2, 10. årgang, s. 26-30.

Svanøe, K (1995) ”Homofile og lesbiske i kirken” i Homofile i Kirken: En utredning fra Bispemøtets arbeidsgruppe om homofile. Kirkens Informasjonstjeneste

Svanøe, K (1988) To kulturer – en tro. Tidsskrift for Sjelesorg, Nr. 3.

Publikasjoner

Andvig, E., Svanøe, K., og Borg, M. (2016). Gaining a Foothold: How Housing and Belonging Support Youth-at-risk in Getting a Grip on Adulthood. Open Journal of Social Sciences, 4, s. 26-37

Hoffart, A., Øktedalen, T., Svanøe, K.L., Hedley, L.M., and Sexton, H. (2015). Predictors of short- and long-term avoidance in completers of inpatient group interventions for agoraphobia. Journal of Affective Disorders, 181, s. 33–40.

Hoffart, A., Hedley, L.M., Svanøe, K.L.,  and Sexton, H. (2014). Cognitive and guided mastery therapy for panic disorder with agoraphobia: 18 years long term outcome and mediators of long term change, Clinical Psychology and Psychotherapy. Wiley Online Library: DOI:10.1002/cpp.1934

 Svanøe, K. (2006) Diagnose Pursuit: Jakten på et pedagogisk verktøy. Didaktisk Tidskrift, Vol. 16, nr. 1, s. 21-28.

Svanøe, K.L. (2006) Fra Living Works til Vivat: en metamorfose. Embla, nr. 2, 10. årgang, s. 26-30.

Svanøe, K (1995) ”Homofile og lesbiske i kirken” i Homofile i Kirken: En utredning fra Bispemøtets arbeidsgruppe om homofile. Kirkens Informasjonstjeneste.

Svanøe, K (1988) To kulturer – en tro. Tidsskrift for Sjelesorg, Nr. 3.