Kenan Hasan Abou Shakra

Universitetslærer

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for matematikk og naturfag
Campus Drammen ()