Ketil Digre

Ketil Digre

(i permisjon)

Budsjettrådgiver

Økonomiavdelingen
Stab økonomiavdelingen
Campus Ringerike (A 436)

Ansvarsområder

 • Budsjettfordelingsmodell
 • Beregninger, analyser og evalueringer av høgskolens ressursbruk og disponeringer
 • Implementering av nye systemer og applikasjoner innen økonomiforvaltningen
 • Forvaltning av regelverk og internkontroll
 • Kontakt med internrevisjonen
 • Bistå fakultetsteam vedr interne rapporter/web/etc
 • Forestå økonomitjenester til:
  • Avdeling for utdanning og studiekvalitet
  • Personal- og organisasjonsavdelingen
 • Utviklingsoppgaver innen økonomiforvaltningen
 • Registrering av eierskap (aksjer) i DBH
   

Kompetanse

CV

Publikasjoner