Kine Strand Bye

Kine Strand Bye

Fakultetsdirektør

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Adm, Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Campus Drammen (15012)
Organisasjonsutvikling- og bygging, strategi, administrativ tilrettelegging og utredninger, prosjektledelse, kommunikasjon samt politisk rådgivning

Ansvarsområder

  • Analytisk støtte i strategisk arbeid og utredninger- for fakultetets dekan/ bistår i fakultetets arbeidet med:

           - strategiutvikling og handlingsplaner
           - analyse, utredning og koordinering av studieporteføljeutvikling
           - studentrekruttering og informasjon 
           - høringer ved fakultetet

  • Rådgiver ved organisasjonsutvikling og -kommunikasjon
  • Deltakelse i aktuelle utviklingsprosjekter ved fakultetet
  • Koordineringsfunksjon i arbeid med komplekse oppgaver/utredninger

Kompetanse

Utdanning

2001 - 2005             Høgskolen i Buskerud Bachelorgrad i statsvitenskap  

2005 – 2007:           Universitetet i Tromsø Mastergrad i organisasjonsteori og ledelse

2014 - 2014             Høgskolen i Buskerud og Vestfold arbeidsrett

2017 - 2017             BI kommunikasjon i organisasjoner

 

Arbeidserfaring

2018 august:          Universitetet i Sør-Øst Norge, fakultetsrådgiver ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap

2017- 2018:             Universitetet i Sør-Øst Norge, rådgiver ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap

2017 - 2017             Lier kommune, Rådgiver og prosjektleder analyse og utredning hovedsakelig innen næringsutvikling og eierposisjoner

2015 - 2017             Manifestsenteret - privat ideell stiftelse, Nestleder

2010 - 2015:            Buskerud Høyre, Daglig leder/politisk rådgiver

2008 - 2010:            Ingeniør Compagniet, Rekrutterer/personalkonsulent

2008 - 2008             Kongsberg Maritime, HR-konsulent

2007 - 2008             Sparebank 1 hovedkontoret, Prosjektmedarbeider kompetansehevingsprosjekt e-læring

 

Verv

Bystyrerepresentant Drammen Bystyre 2015 – 2019

Medlem av bystyrekomite for helse, sosial og omsorg 2017 - 2019

Rådsmedlem Oslofjordens Friluftsråd 2016 -2019