Kirsten Marie Norendal

Stipendiat i karriereveiledning

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen (3507)
Mine faglige interesseområder er knyttet til karriereveiledningssamtalen i praksis, bruk av konkret teori og metodikk i karriereveiledningssamtalen, med spesielt fokus på Mark Savickas' Life Design Counseling.

Ansvarsområder

  • Emneansvarlig for Karriereveiledning for rådgivere i Osloskolen (KFR30)
  • Forelesninger på mastergrad i karriereveiledning og videreutdanninger i karriereveiledning, samt veiledning av studenter og sensurering
  • Ph.d.-prosjekt om Life Design i Norge (fra 01.01.17)

Kompetanse

  • Karriereveiledningssamtalen i praksis
  • Coaching- og veiledningsferdigheter
  • Life Design Counseling som karriereveiledningsintervensjon

CV

 

Se fullstendig CV på LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/kirsten-marie-norendal-32733770?trk=nav_responsive_tab_profile_pic

Publikasjoner

Arbeidstittel på PhD-prosjekt: "Life Desing Counseling i Norge - et aksjonsforskningsprosjekt med karriereveiledere i ulike sektorer"

Norendal, K. M. (2018). Life Design i Norge - en vei til meningsskaping for individet. I R. Kjærgård & P. Plant (Red.), Karriereveiledning for individ og samfunn (s. 206-228). Oslo: Gyldendal Akademisk.


Norendal, K. M. (2018). Barndomsminner i karriereveiledning – malplassert eller nyttig? www.veilederforum.no