Kirsten Marie Olsen

Renholdsleder

Avdeling for infrastruktur
Campusdrift Porsgrunn
Campus Porsgrunn (A-087B)