Kirsten Røland Byermoen

Førstelektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4227)

Ansvarsområder

 

  • Emneansvarlig for AKL120. Akutt, kritisk og langvarig syke 1, 2.studieår

Kompetanse

 

Noen av mine hovedfokus i min jobb er:

  • Teoretiske-, simulerings- og kliniske studier.
  • Sette teori og praksis i sammenheng gjennom kunnskapsutvikling, videreformidling og kunnskapsteorier.
  • Utforske ulike pedagogiske undervisningsmetoder.
  • Fokusere på systematiske kliniske undersøkelser og vurderinger- hvordan omsette naturvitenskaplig kunnskap om til kliniske observasjoner og vurderinger.
  • Fokus på ernæring i både kommune- og spesialisthelsetjenesten.
  • Gastroenterologi.
  • Kirurgi.

CV

 

2018- PhD kandidat

2012: Master i sykepleievitenskap, ISV UiO

2008: Videreutdanning i klinsik sykepleie med fordypning i gastroenterologisk sykepleie, HiB

2005: Bachelor i sykepleie, HIO

 

Pågående prosjekter:

2018: PhD studie: Implementing use of physical assessment skills in clinical rotation to enhance clinical competence and patient safety in nursing education.

2017- Evalueringsstudie av G-SKUV. HSN

2017- MOOC, Massive open online course i kliniske vurderinger. Samarbeidsprosjekt med UiO, ISV.

Publikasjoner

  • Moen A, Røland KD, Wensaas GH. Informatics support for Healthy Eating – implications for Quality of Life. In: Mantas J, Mazzolini MC, al. e, editors. MIE'2012; Pisa, Italy: IOS press; 2012.
  • Røland K.D, Reime M.H, Waage S. Acute pancreatitis and nutrition, a systematic review of literature. Klinisk sygepleje nr 2-2010.