Kirsti-Iren Skovdahl

Kirsti-Iren Skovdahl

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4221)

Ansvarsområder

  • Professor (within aging and health)
  • Program director PhD in personcentered healthcare

Kompetanse

Personorientert helsearbeid med fokus på eldreomsorg generelt og demensomsorg spesielt.

Hovedtygde på kvalitative metoder med erfaring fra flere ulike tilnærminger og metoder for datainnsamling.

Underviser på bachelor-, master-, og ph.d nivå.

 

CV

Publikasjoner