Kirsti Lise Rosenvold Bruun

Rådgiver

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Adm, Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Campus Porsgrunn (B-272B)

Ansvarsområder

  • Senter for Omsorgsforskning
  • Eksternt finansierte prosjekter ved institutt for sykepleie og helsevitenskap
  • Teamkoordinator for fakultetets kurs og oppdragsvirksomhet

Interesser og arbeidsområder: prosjektstyring - samfunnsøkonomi/helseøkonomi - statistiske analyser

Kompetanse

  • Samfunnsøkonom, mastergrad UiO -  2017
  • Organisasjon og ledelse - 1997
  • Cand.mag: økonomi og språk - 1994

 

https://www.linkedin.com/in/kirsti-rosenvold-bruun/

 

 

 

Publikasjoner

2018:

Utbygging av sykehjem og omsorgsboliger for eldre -Kommunenes økonomi er avgjørende

Tidsskrift for omsorgsforskning nr 1/2018

https://www.idunn.no/tidsskrift_for_omsorgsforskning/2018/01/_______________utbygging_av_sykehjem_og_omsor

2017:

Finansiering av sykehjem og hjemmetjenester

Tidsskrift for omsorgsforskning nr 1/2017

https://www.idunn.no/tidsskrift_for_omsorgsforskning/2017/01/finansiering_av_sykehjem_og_hjemmetjenester