Kjersti Hannisdal Haga

Praksiskoordinator

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Adm, Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Campus Drammen (4311)
Praksiskoordianator, bachelor sykepleie, campus Drammen