Knut Anders Høiaas

Rådgiver

Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet
Campus Drammen (3506)

Ansvarsområder

  • Canvas fakultetsansvarlig for HH
  • Holder kurs og gir brukerstøtte i Canvas
  • Bidrar i planlegging og gjennomføring av digitale undervisningsformer
  • Vedlikeholder og oppdaterer Canvas 123 for ansatte
  • Mediasite administrator - USN sin videoløsning

Kompetanse

Variert praksis fra både undervisning og IT - spesielt interresert i å legge til rette for gode og varierte undervisningsformer i en digital hverdag for både studenter og ansatte.

CV

Lærerutdanning med 20 års erfaring fra undervisning
IT-studeistedsleder campus Drammen 2000 - 2017

 

Publikasjoner