Knut Arne Bakke

Overingeniør

Avdeling for infrastruktur
Seksjon for identitetsforvaltning og samhandlingssystemer
Campus Vestfold (C2-129)