Knut Edvard Hals

Universitetslærer i elektro/automasjon

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner
Campus Vestfold (D1-62)