Knut Henning Duesund

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Notodden (S-315)