Knut Henning Duesund

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Notodden (S-315)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner

Publikasjoner

Duesund, Knut Henning Aamaas, Åsmund.
Det fleirkulturelle perspektivet i grunnskolelærarutdanningane. Prismet 2014 ; Volum 65.(3) s. 145-158

Duesund, Knut Henning.