Knut Ivar Bjørlykhaug

Stipendiat

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Drammen ()

Ansvarsområder

  • Ph.d.-stipendiat i Sosialt arbeid og Sosialpolitikk (OsloMet - Storbyuniversitetet. 2018-2021)
  • Master i psykisk helsearbeid
  • Forskningsområde: Sosial støtte og psykisk helse - perspektiver på og erfaringer om forhold som fremmer og hemmer sosial støtte.
Link til pågående ph.d.-prosjekt: https://osf.io/xg7a5/wiki/home/
 
Link til forskningsbloggen Psykisk helse og rus på Forskning.no: https://forskning.no/profil/psykisk-helse-og-rus

Kompetanse

CV

Publikasjoner

Andvig, E., Bjørlykhaug, K. I., & Hummelvoll, J. K. (2019). Victims of debt after imprisonment: Experiences of Norwegians with substance use challenges. Scandinavian Psychologist6, e1. https://doi.org/10.15714/scandpsychol.6.e1

Bjørlykhaug, Knut Ivar (2018). Er psykiske problem sosiale problem? Om krafta i konteksten og samfunnet si definisjonsmakt. I: Borg, Marit & Karlsson, Bengt (2018). Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid. Oslo: Fagbokforlaget.

Bjørlykhaug, K.I. & Redzovic, S. (2016). Borte bra, hjemme best? En kvalitativ studie av voksne brukeres opplevelser i møte med ambulante akutteam og oppfølgingsteam. (Publisert i tidsskrift for psykisk helsearbeid (3) 2016).

Borg, Marit, Sjåfjell, Tommy, Bjørlykhaug, Knut Ivar og Ogundipe, Esther (2017). Brukeres erfaringer med hjelp og støtte fra erfaringsmedarbeidere innen psykisk helse- og rus. SFPR- Høgskolen i Sør-øst Norge, Drammen: Forskningsrapport nr.1.

Ness, Ottar, Johansen, Arne, og Bjørlykhaug, Knut Ivar (2016). Rose-gruppene i NaKuHel - En forskningsbasert evaluering av likerpersonsgrupper i NaKuHel, Asker kommune. SFPR- Høgskolen i Sør-øst Norge, Drammen: Forskningsrapport nr. 4.

Bjørlykhaug, Knut Ivar (2015). Hvordan opplever voksne hjemmebehandling i psykisk helsevern? Masteroppgave. Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag/NTNU.