Knut Ivar Bjørlykhaug

Knut Ivar Bjørlykhaug

Stipendiat

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Drammen ()

Ansvarsområder

  • Ph.d.-stipendiat i Sosialt arbeid og Sosialpolitikk (OsloMet - Storbyuniversitetet. 2018-2021)
  • Master i psykisk helsearbeid
  • Forskningsområder
  1. Sosial støtte og psykisk helse - perspektiver på og erfaringer om forhold som fremmer og hemmer sosial støtte i psykisk helsearbeid.
  2. Folkehelse i natur- og klimakrisens tid

Link til pågående ph.d.-prosjekt: https://osf.io/xg7a5/wiki/home/

 

Link til forskningsbloggen Psykisk helse og rus på Forskning.no: https://blogg.forskning.no/psykisk-helse-og-rus

Kompetanse

CV

Publikasjoner

Bjørlykhaug, K.I & Vetlesen, A.J. (Ed.) (2020). Det går til helvete. Eller? Om kjærlighet, sorg og raseri i natur- og klimakrisens tid. Dinamo forlag: Oslo. 

Sælør, K. T., Bjørlykhaug, K. I., Bank, R. M., & Johnson, T. A. (2019) Møter i mørket. Tidsskrift for velferdsforskning22(02), 110-125.

Andvig, E., Bjørlykhaug, K. I., & Hummelvoll, J. K. (2019). Victims of debt after imprisonment: Experiences of Norwegians with substance use challenges. Scandinavian Psychologist6, e1. https://doi.org/10.15714/scandpsychol.6.e1

Ogundipe, E., Borg, M., Sjåfjell, T. L., Bjørlykhaug, K. I., & Karlsson, B. E. (2019). Service Users’ Challenges in Developing Helpful Relationships with Peer Support Workers.

Bjørlykhaug, Knut Ivar (2018). Er psykiske problem sosiale problem? Om krafta i konteksten og samfunnet si definisjonsmakt. I: Borg, Marit & Karlsson, Bengt (2018). Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid. Oslo: Fagbokforlaget.

Bjørlykhaug, K.I. & Redzovic, S. (2016). Borte bra, hjemme best? En kvalitativ studie av voksne brukeres opplevelser i møte med ambulante akutteam og oppfølgingsteam. (Publisert i tidsskrift for psykisk helsearbeid (3) 2016).

Borg, Marit, Sjåfjell, Tommy, Bjørlykhaug, Knut Ivar og Ogundipe, Esther (2017). Brukeres erfaringer med hjelp og støtte fra erfaringsmedarbeidere innen psykisk helse- og rus. SFPR- Høgskolen i Sør-øst Norge, Drammen: Forskningsrapport nr.1.

Ness, Ottar, Johansen, Arne, og Bjørlykhaug, Knut Ivar (2016). Rose-gruppene i NaKuHel - En forskningsbasert evaluering av likerpersonsgrupper i NaKuHel, Asker kommune. SFPR- Høgskolen i Sør-øst Norge, Drammen: Forskningsrapport nr. 4.

Bjørlykhaug, Knut Ivar (2015). Hvordan opplever voksne hjemmebehandling i psykisk helsevern? Masteroppgave. Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag/NTNU.