Knut Michael Nygaard

Knut Michael Nygaard

Postdoktor

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (D3-102)
Knut M. Nygaard M.Sc. PhD, har bakgrunn fra forsknings- og kultursektoren. Han har blant annet arbeidet som direktør for museer innen skogsektor og maritim sektor samt avdelingsdirektør i biblioteksektoren. Han har også jobbet med universell utforming både nasjonalt og internasjonalt og vært ansatt ved Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet (Deltasenteret). Nygaard har bred erfaring fra nasjonalt- og internasjonalt arbeid, herunder forskningsprosjekter.

Ansvarsområder

Forskningsprosjekter:

The Last Ice Age: The trade in natural ice as an agent of modernization and economic integration in the nineteenth and early twentieth centuries (FRIPRO-prosjekt NFR 2018-2020)

Kompetanse

Sjøfarts historie, Økonomisk historie, Teknologisk historie, Skogbruks historie, Universell utforming,  

 

 2011 Universitetet i Bergen, ph.d. 

1999 Universitetet i Oslo, cand. philol.

1989 Handelshøyskolen BI, siviløkonom

Publikasjoner

Ingebrigtsen og Nygaard 1987
Reefermarkedet, en analyse av tilbud og etterspørsel. Diplomoppgave Handels-høyskolen BI 1987

Nygaard 1999
Fra seilskip av tre til dampskip i linjefart, Fred. Olsens rederivirksomhet, 1886-1904. Hovedfagsoppgave Universitetet i Oslo 1999

Nygaard 2000
"DS Bayard - Fred. Olsens første dampskip" I Follominne - 2001, Drøbak 2000

Nygaard 2001
"Merking av tømmer, fløtingens sorteringsmåte" I Årringen-2001, Fetsund 2001

Nygaard 2002
"Fløting i Skiensvassdraget, konkurransedyktig selv i dag!" I Årringen-2002, Fetsund 2002

Jakobsen og Nygaard 2003
"Dampteknologiens tidsepoke" I Årringen-2003, Fetsund 2003

Nygaard 2003a
Skogsektorens betydning nasjonalt og internasjonalt. Arbeidsnotat nr.1 Fetsund Lenser 2003

Nygaard 2003b
"Fred. Olsen" I Norsk Biografisk Leksikon bind 7, Oslo 2003

Nygaard 2005
"Fra seilskip i trampfart til dampskip i linjefart, Fred. Olsens rederivirksomhet i forandringens tegn 1886-1904" I Sjøfartshistorisk årbok 2003, Bergen 2005

Nygaard 2006a
Skipsfart på første klasse - særpreg og organisering av linjeskipsfarten. Paper presentert på ph.d-seminar, Solstrand 20.-21. juni 2006

Nygaard 2006b
The Shipping Company Wilh. Wilhelmsen and the Norwegian Africa and Australia Line (NAAL) 1886-1940. Paper presented at the Ester Research Design Course, Amsterdam 9-11 October 2006

Nygaard 2007
The Norwegian Africa and Australia Line (NAAL), an outline of a company comes forward. Paper presented at the "In The Wake of Colonialism" international workshop, Durban 4-7 January 2007

Nygaard 2008a
Co-operation between the Scandinavian Lines on South Africa 1900 – 1943: A key reason for survival? Paper presented at the 5th IMEHA International Congress of Maritime History, Greenwich 23-27 June 2008

Nygaard 2008b
Når historien utfordrer teorien: Linjekonferanser i skipsfarten i lys av teorier om oligopolistisk markedsmakt. Vitenskapsteoretisk innlegg, Universitetet i Bergen 2008

Nygaard 2008c
Tre land, tre rederier, en linje. Skandinavisk linjefart mellom Europa og Syd-Afrika 1900-1940. Publikumsforedrag, Norsk Sjøfartsmuseum 17. november 2008

Nygaard 2009a
Norsk og skandinavisk skipsfart på Sør-Afrika 1850-1940. Paper presentert på Maritimhistorisk fagforum, Norsk Sjøfartsmuseum 2. februar 2009

Nygaard 2009b
Sjøfartsnæringen i Oslofjorden i nyere tid. Paper presentert på Nasjonal Kystkulturkonferanse, Fredrikstad 14. mai 2009

Nygaard 2009c
"Norsk seilskipsfart på Sør-Afrika" I Kirsten Alsaker Kjerland & Knut M. Rio (Red.) KOLONITID Nordmenn på eventyr og big busines i Afrika og Stillehavet, Bergen 2009

Nygaard 2011
The Scandinavian Lines og Sør-Afrikakonferansen Linjefart mellom Europa og Sør-Afrika 1900-1940. Ph.d. Dissertation University of Bergen 2011.

Nygaard 2012a
Universal Design at sea - Some Reflections Concerning the Norwegian ferry and express boat sector. Paper presented at Universal Design 2012 Oslo. International Conference on Universal Design in public space, Oslo, 11-13 June 2012

Nygaard 2012b
Universell utforming innen maritim kollektivtransport! Hvor står vi og hvor går vi? Noen refleksjoner rundt den norske ferge- og hurtigbåtsektoren. Paper presentert på Deltakonferansen 2012, Nasjonal konferanse om universell utforming innen maritim kollektivtransport, Molde 17.-19. september 2012

Andersen og Nygaard 2012
Universell utforming til sjøs – Hvor står vi og hvor går vi. 
Artikkel i Samferdsel nr. 10, 2012, Oslo 2012

Nygaard 2013a
"Linjefart i forhold til utviklingen av nordisk skipsfart 1900-1940" I Sjøfartshistorisk årbok 2011, Bergen 2013

Nygaard 2013b
Some challenges regarding universal design in the Nordic societies to day. Paper presented at the Delta conference 2013, Nordic/Russian conference on Universal Design in the transport sector on the North Calotte, Kirkenes 15-18 September 2013

Nygaard 2015
"Interconnecting the British Empire: Swedish and Norwegian Shipping to South Africa,1850-1914" In Kirsten Alsaker Kjerland & Bjørn Enge Bertelsen (Eds.) NAVIGATING COLONIAL ORDERS Norwegian Entrepreneurship in Africa and Oceania, Berghahn Books, New York 2015 

Nygaard 2016a
Library services for all LSN, the IFLA section for people with special needs and Universal Design. 
Paper presented at Universal Design 2016 York. International Conference on Universal Design, York 22-24 September 2016

Nygaard 2016b
LSN, the IFLA section for people with special needs. 
An international network that promotes inclusive libraries. 
Paper presented at Libraries for an Inclusive Society.  International conference, Vilnius, 24-25 October 2016

Nygaard 2017
Universally designed conferences, some Norwegian examples. Paper presented at IFLA World Library and Information Congress WLIC 2017 – Wrocław, Poland 19-25 August 2017

Nygaard 2018
What is Universal Design: Theories, terms and trends. 
Paper presented at IFLA World Library and Information Congress WLIC 2018 – Kuala Lumpur, Malaysia 24-30 August 2018