Knut Rune Olsen

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen (5409)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner