Konstantin Yurievich Timochenko

Konstantin Yurievich Timochenko

Førsteamanuensis

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike (A 405)