Kristian Holen Nymark

Kristian Holen Nymark

Universitetslektor

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (2-370)
I doktorgradsprosjektet "Norsk presse og svensk sensur 1814-1844" undersøker jeg hvordan Karl Johan og hans norske regjering forsøkte å kontrollere norsk presse i årene etter 1814. I tillegg vil jeg finne ut hvordan disse sensurerende handlingene virket i samspill med tidens poltiske kultur og ytringskultur.

Ansvarsområder

  • Undervisning innen tidlig nytid og 1800-tallshistorie
  • Veiledning av bachelorstudenter i historie

Publikasjoner

Nymark, Kristian 2019. "Sensur i trykkefrihetens tid: Karl Johan og norsk presse 1814-1844", i Ruth Hemstad og Dag Michalsen (red.), Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914. Oslo: Pax.

Nymark, Kristian 2018. "Om Klapper-Slanger og statsborgerlige Skrighalse: Embetsmennene og den nye politiske offentligheten etter 1814". Heimen, 55 (4): 328-342.