Kristin Bentsen

Universitetslektor

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Vestfold (D3-106)
Kristin arbeider som PhD stipendiat ved Handelshøyskolen, Universitet i Sørøst-Norge. Kristin er en del av forskergruppene Innovasjon og entreprenørskap, og markedsføringsledelse, som relaterer forskning til innovasjon, markedsføringsledelse og tiltak i privat og offentlig sektor. Kristins avhandlingstema er markedsinnovasjon i REKO-ringer. Arbeidet hennes veiledes av Professor Per Egil Pedersen.

Publikasjoner

- Patterns and practices of innovation in Norwegian service firms.

Per Egil Pedersen, Tor Helge Aas, Kristin Bentsen, Are Brandstad SNF Report No 7/15.

Centre for Applied Research at NHH.

-Business model innovation in the retail industry: a service system perspective.

Per Egil Pedersen, Birgit Apenes Solem and Kristin Bentsen.

Innovating for Trust, 2017. Edward Elgar Publishing.

-Radikal forretningsmodellinnovasjon i varehandel.

Birgit A.A. Solem, Kristin Bentsen og Per Egil Pedersen.

Nye forretningsmodeller i Handelen, 2017.

Universitetsforlaget.