Kristin Gregers Eriksen

Stipendiat i samfunnsfagdidaktikk

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen (5403)
Doktorgradsstipendiat i samfunnsfagdidaktikk med særlig interesse for medborgerskap, demokrati, urfolk (samer) og bærekraftig utvikling i skolen generelt og samfunnsfaget spesielt, nasjonalt og globalt. Pågående Ph.D.-prosjekt (2017-2020) har arbeidstittelen "Samfunnsfaget som arena for medborgerskap: Fortellinger om Norge, norskhet og samiskhet".

Ansvarsområder

 • Democratic Citizenship, International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS)
 • Kompetanse for kvalitet, etterutdanning i samfunnsfag for lærere på nett (emneansvarlig)
 • Undervisning i samfunnsfag og samfunnsfagdidaktikk i grunnskolelærerutdanning, GLU 1-7
 • Interkulturell kompetanse, fordypning i barnehagelærerutdanning
 • Veiledning av bachelor- og masterstudenter i samfunnsfag på lærerutdanninger

Kompetanse

Interesseområder

 • Samfunnsfagdidaktikk og samfunnsfaget i skolen
 • Medborgerskap, demokrati og minoriteter
 • Urfolksmetodologi og urfolksperspektiv
 • Samisk historie og kultur
 • Postkoloniale og dekoloniale perspektiv
 • Utdanning for bærekraftig utvikling og global sosial rettferdighet
 • Kjønns- og seksualitetsmangfold

Forskning

 • Medlem i forskergruppa MMM
 • Pågående Ph.D.-prosjekt (2017-2020): "Samfunnsfaget som arena for medborgerskap: Fortellinger om Norge, norskhet og samiskhet"

CV

Erfaring

 • Høyskolelektor i samfunnsfag, HiT/HBV/HSN 2011- : Undervisning på barnehage- og grunnskolelærerutdanninger; Undervisning på internasjonal lærerutdanning (ITEPS); Nettundervisning; Videreutdanning for barnehage- og grunnskolelærere; Veiledning i prosjektet "Kompetanse for mangfold" (UDIR, 2016); Veiledning av studenter i praksis; Utvikling av lærerutdanningsprogram, fag og emner (BLU, GLU)
 • Medarbeider Nysgjerrigper, Norges Forskningsråd 2011
 • Vikarlærer i skolens trinn 1-13, diverse skoler, 2006 - 2011
 • Journalist i Kaleidoskopet forlag 2003 - 2006

Utdanning

 • Ph.D. kurs "Theorizing and Applying Critical Indigenous Philosophies", UiT, 2017
 • Ph.D. kurs "International education", Hioa, 2017
 • Ph.D. kurs "Pedagogiske ressurser og læreprosesser", HSN, 2016
 • Ph.D. kurs "Democratic citizenship", UiB, 2016
 • Ph.D. kurs "Sustainability and the Good Life", SUM/UiO, 2012
 • Høyskolepedagogikk, HiT, 2011-2012
 • Master of Culture, Environment and Sustainability, SUM/UiO, 2010
 • Studier i Pondicherry, India. Samfunn, religion og pluralitet, 2007
 • Bachelor i kultur- og samfunnsfag (Historie, idehistorie, kulturfag), UiO, 2007
 • Studier i Leon, Nicaragua. Sosialantropologi og spansk, 2005

Publikasjoner

Se profil i Cristin