Kristin Helen Roll

Kristin Helen Roll

Professor

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-142)

Ansvarsområder

Utdanning:

Foreleser emne i Kost-nytte analyse (KNA300) for 3-års bachelor studenter i økonomi og ledelse med spesialisering innenfor økonomisk analyse, og Finance Theory and Empirical Finance (BED435) for masterstudenter i økonomi og ledelse.

Har tidligere undervist i bedriftsøkonomi, entreprenørskap og finans.

Sitter i NRØAs fagkomité for bedriftsøkonomisk analyse.

 

Forskingsinteresse:

Forskingsfeltet er innenfor empirisk økonomi, der økonometriske analyser blir brukt for å undersøke effektiviteten og produktiviteten mellom ulike bedrifter innenfor viktige norske eksportnæringer. Næringer Kristin har jobbet med er bl.a. akvakultur, fiskeri og petroleumssvirksomhet.  

Er forskergruppeleder for forskergruppen Økonomisk Analyse ved USN.

Publikasjoner