Kristin Ørmen Johnsen

(i permisjon)

Førstelektor

Rektors stab
Campus Drammen ()