Kristin Skeide Fuglerud

Førsteamanuensis II

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen ()

Ansvarsområder

Universell utforming

 

Kompetanse

CV

Publikasjoner