Kristine Aasulfsen Aasland

Rådgiver, Personal

Personal- og organisasjonsavdeling
Seksjon for rekruttering og personalforvaltning
Campus Drammen (12034A)

Ansvarsområder

Personalrådgiver ved Seksjon for rekruttering og personalforvaltning

Tilknyttet Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, med hovedansvar for

  • Institutt for matematikk og naturfag
  • Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
  • Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
  • Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk 
  • Administrativt ansatte ved campus Porsgrunn, Notodden, Bø og Rauland tilknyttet HIU

Kompetanse

Rekruttering

Lederstøtte

Personalspørsmål

Pensjon

CV

Publikasjoner

Fagernæs, Linnea; Aasland, Kristine Aasulfsen; Garnås, Alexander; Myklebust, Trond & Bjørkli, Cato Alexander (2014). Factors influencing the quality of the criminal investigation in ØKOKRIM