Lachlan MacKinnon

Lachlan MacKinnon

Professor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for realfag og industrisystemer
Campus Kongsberg ()