Lars Christian Iversen

Lars Christian Iversen

Førsteamanuensis

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner
Campus Vestfold (D3-62)

Ansvarsområder

Kompetanse

Project Management

Maritime and Oil&Gas Industry

CV

Education

1976 NTNU, Siv.Ing, Physics
1980 NTNU, Dr.Ing, Ocean Wave Physics

Work Practice

2017 -         USN, Associated Professor
2014 - 2016  Metier AS, Consultant
2014 - 2016  HBV, Associated Professor II
2010 - 2013  HIVE, Head of Department
2008 - 2010  STX Europe, Project Director
2007 - 2008  Fred. Olsen Energy, Project Director
2002 - 2007  Aker Yards, Project Director
1997 - 2002  Fred. Olsen Production, Project Manager
1983 - 1997  Norsk Hydro, Project Manager, Project Engineer
1976 - 1983  NTNU & SINTEF, Researcher

Publikasjoner