Lars Håkonsen

Lars Håkonsen

Førsteamanuensis

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi og IT
Campus Bø (1-330)
Utdannet ved Norges Handelshøyskole, siv.øk. 1991, høyere avdeling (samfunnsøkonomi) 1993 og dr.oecon 1998.

Ansvarsområder

Samfunnsøkonomi samt enkelte emner i bedriftsøkonomi

Kompetanse

Variert kompetanse innenfor samfunnnsøkonomi med hovedområder mikroøkonomi og offentlig økonomi, herunder miljøøkonomi, kommuneøkonomi, kulturøkonomi.
Underviser også i bedriftsøkonomiske og finansielle emner.

Publikasjoner

Internasjonale publikasjoner

From institutions to events – structural change in Norwegian local cultural policy, International Journal of Cultural Policy (2017), Vol. 23, No. 3, s. 352-371. (Medforf. E. Henningsen og K. Løyland).

Local government allocation of cultural services, Journal of Cultural Economics (2016), vol. 40, s. 487-528. (Medforf. Knut Løyland).

Matching vs. general grants: Local government response to child care subsidies, Finanzarchiv/Public Finance Analysis (2015), Vol. 71, No. 3, s. 299-327. (Medforf. T.E. Lunder).

A Note on Green Taxes and Double Dividends, International Tax and Public Finance 8 (2001), s. 75-80.

An Investigation into Alternative Representations of the Marginal Cost of Public Funds, International Tax and Public Finance 5 (1998), s. 329-343.

CO2-Stabilization May Be a “No-Regrets” Policy. A General Equilibrium Analysis of the Norwegian Economy, Environmental and Resource Economics 9 (1997), s. 171-198. (Medforfatter: Lars Mathiesen)

Utvalg av andre publikasjoner:

Strukturkriteriet i forslaget til nytt inntektssystem – fungerer det etter intensjonen? Samfunnsøkonomen nr. 4/2016, s. 29-40. (medforf. Trond Erik Lunder)

Ulovlig fildeling av musikk – hva bør gjøres når ny teknologi svekker opphavsretten? Samfunnsøkonomen nr. 6/2009. (medforf. Knut Løyland).

Lønssmitte fra privat til kommunal sektor i norske arbeidsmarkeder, Samfunnsøkonomen 4/2008. (medforf. Trond Erik Lunder og Knut Løyland).

Barnehagesubsidier og økonomisk effektivitet, Økonomiske Analyser 5/2003, s. 13-24, Statistisk Sentralbyrå.

Hvordan ser effektivitetstapet ut? Om framstilling av effektivitetstap i pris-mengde diagrammer, Norsk Økonomisk Tidsskrift nr. 1 2001.

Statlig styring av kommunesektoren – konsekvenser for effektivitet og fordeling, Sosialøkonomen nr. 8, 1999, s. 22-32.

Optimal beskatning - en grafisk illustrasjon, Norsk Økonomisk Tidsskrift 109 (1995), s. 255-273.