Lars Halvor Ova Johnsen

Universitetslektor

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi og IT
Campus Bø (1-333)
Programkoordinator BA eiendomsmegling Tidligere arbeidet som bl.a. advokat og forvaltningsrevisor.

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner