Lars Ueland Kobro

Prosjektleder / Forsker

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (K-112)
Lars Ueland Kobro er leder av Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon.

Ansvarsområder

  • Sosialt entreprenørskap
  • Sosial innovasjon
  • Samskaping, brukermedvirkning
  • Velferdsstatens omstilling
  • Lokalsamfunnsutvikling
  • Leder av SESAM

Kompetanse

Prosessledesle, prosjektledesle, strategi og organisasjonsutvikling. Innovasjon i offentlig sektor, entreprenørkskap og innovasjon.

CV

Publikasjoner