Lena Heyn

Førsteamanuensis / Programkoordinator

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (15005 A)

Ansvarsområder

Emneansvarlig for MSAM800, Master i Klinisk Helsearbeid. I tillegg studieretningsansvarlig for Master i Sammensatte helsetilstander og Programkoordinator for Master i Klinisk Helsearbeid.

Ansvarlig for kommunikasjonstrening av studenter i bachelorutdanningen, samt emneansvarlig for emnet VIT110.

Veileder studenter på alle nivå av utdanningsløpet.

Hovedveileder for stipendiat Marte-Marie Wallander Karlsen på prosjektet "Conscious and alert critically ill patients on mechanical ventilation and their interaction with healthcare personnel"

Kompetanse

Interesseområder:

  • Forskning og praksisutvikling
  • Personorientert omsorg
  • Sykepleie i primærhelsetjenesten
  • Kommunikasjon og helseveiledning
  • Samhandling på tvers av nivåer
  • Helseteknologi

CV

2015 University pedagogics, University College of Oslo (15 ECST)

2008-2009 PhD exchange student, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio (USA)

2008-2011 PhD, University of Oslo

2005 – 2007 Master of Nursing Science, University of Oslo

2001 -2003 Bachelor  of Nursing, Flinders University of South Australia

Publikasjoner

Heyn L, Ellington L, Eide H (2017) An exploration of how positive emotions are expressed by older people and nurse assistants in home helath care visits. Patient Educ Couns InPress https://doi.org/10.1016/j.pec.2017.05.020

Oelschlagel L, Heyn L (2016) Ferdighetstrening i kommunikasjon – til nytte for fremtidens sykepleiere? NSF Kongress (poster presentation)

Finnbakk E, Olaussen C, Heyn, L (2016) Glemmer det enkleste - hånden. sykepleien.no https://sykepleien.no/meninger/innspill/2016/09/glemmer-det-enkleste-handen

Heyn L (2016). A response to “Responding to challenging interactions with families: A training module for inpatient oncology nurses”. Families, Systems, & Health, 34(3), 287-8. http://dx.doi.org/10.1037/fsh0000172

Heyn L, Finnbakk E, Amundsen K, Løfall BL, Råberg SM (2016) Sykehjem - en attraktiv faglig arena. sykepleien.no https://sykepleien.no/meninger/innspill/2016/04/sykehjem-en-attraktiv-faglig-arena

Potsma-Nilsenova M, Holt E, Heyn L, Groeningen K, Finset A (2016) A case study of vocal features associated with galvanic skin response to stressors in a clinical interaction. Patient Educ Couns InPress doi:10.1016/j.pec.2016.03.006

Heyn L, Finnbakk E, Amundsen K, Jerm, S (2016) Å kommunisere med personen bak diagnosen. sykepleien.no https://sykepleien.no/meninger/innspill/2016/02/standardisering-av-kommunikasjon-et-tilbakesteg

Heyn, L. (2015) Kommunikasjon – menneskets grunnleggende behov for å forstå og bli forstått. I Holter, IM og Grov, EK (red) Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie - Sykepleieboken 1. Oslo: Cappelen Damm

Heyn L, Holt, E, Ruland CM, Finset A (2014). Talking about emotions in follow-up cancer consultations. International Conference on Communication in Health Care, Amsterdam, Netherlands, September 28–October 1, 2014 (Poster presentation)

Finset A, Heyn L, Ruland C. (2013) Patterns in clinicians' responses to patient emotion in cancer care. Patient Educ Couns. 93(1):80-5. doi: 10.1016/j.pec.2013.04.023. Epub 2013 Jul 11. PubMed PMID: 23850184.

Heyn L, Finset A, Ruland CM (2013) Talking about feelings and worries in cancer consultations: the effects of an interactive tailored symptom assessment on source, explicitness, and timing of emotional cues and concerns. Cancer Nurs. 36(2):E20-30. doi: 10.1097/NCC.0b013e318254af66. PubMed PMID: 23416693.

Heyn L, Finset A, Eide H, Ruland CM. (2013) Effects of an interactive tailored patient assessment on patient-clinician communication in cancer care. Psychooncology. 22(1):89-96. doi: 10.1002/pon.2064. Epub 2011 Sep 15. PubMed PMID: 21919122.

Heyn L, Ruland CM, Finset A (2011). Effects of an interactive tailored patient assessment tool on eliciting and responding to cancer patients' cues and concerns in clinical consultations with physicians and nurses. Patient Educ Couns. 2011 May 16. doi:10.1016/j.pec.2011.04.024.

Heyn L, Holt E, Ruland CM, Finset A (2011): ‘Critical moments in consultations between cancer patients and oncologists’. International Conference on Communication in Healthcare, Chicago, Illinois (Paper presentation).

Heyn L, Ruland CM, Finset A (2010). Cues and Concerns Before and After Implementation of a Computerized Tool to Support Communication with Cancer Patients (CHOICE). International Conference on Communication in Health Care, Verona, Italy, September 5-8, 2010 (Paper presentation).

Heyn L, Ruland CM, Holt E, Finset A (2009). Electro dermal Response to the Application of a Computerized Communication Tool in Oncological Consultations. International Conference on Communication in Healthcare, Miami, Florida, October 3-6, 2009 (Paper presentation).

Heyn L, Finset A, Ruland CM (2008). Improving Patient-Provider Communication in Cancer Care. International Conference on Communication in Health Care, Oslo, Norway, September 5–8, 2008 (Poster presentation)

Ruland CM, Heyn L, Jeneson F, Finset A (2007). Impact of IT-assisted Patient-provider Communication on Emotional Affect and Patients' Experiences with Consultations. International Conference on Communication in Healthcare, Charleston, South Carolina October 9–12, 2007 (Paper presentation).