Leon Deryck Loveridge

Førsteamanuensis

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for realfag og industrisystemer
Campus Kongsberg ()