Linda Hafskjold

Linda Hafskjold

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Drammen (13008)
Jeg er faggruppeleder for radiografi og biomedisinske fag. Jeg er også faglig ansvarlig for å sikre gode praksisplasser for studenter i bachelor i radiografi. Mitt forskningfelt er personorientert kommunikasjon i møte med pasienter som uttrykker bekymring til helsepersonell. Min doktorgradsavhandling finnes på USNs Open Archive. Avhandlingen tilhører forskningsprosjektet COMHOME (se egen nettside under Vitensenterets nettside - forskning om kommunikasjon med eldre som mottar helsehjelp). Mitt avhandlingen beskriver hvordan eldre uttrykker sin bekymring i møte med hjemmesykepleien og hvordan denne bekymringen blir møtt av aktuelt helsepersonell.

Ansvarsområder

  • Kommunikasjonsforskning med vekt på eldre som mottar helsehjelp (COMHOME)
  • Analyse av observasjonsdata
  • Organsierer alle deler knyttet til praksisperiodene for bachelor, radiografstudenter

CV

Utdanning:

PhD i Personorientert helsearbeid (Person-centered Health Care), USN - 2018. Older persons’ worries expressed during home care and supportive communication: Analysing audio-recorded visits.

Master i klinisk helsearbeid (Høgskolen i Buskerud) - 2011. Kartlegging av sammenheng mellom rørspenning, dose til pasient og bildekvalitet ved digitale detektorsystem for røntgen thorax.
 

 

 

Publikasjoner

Alle publikasjoner er registrert i http://www.cristin.no/