Linda Hafskjold

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Drammen (13008)
Stipendiat (75%) i forskningsprosjektet COMHOME (se egen nettside under Vitensenterets nettside - forskning om kommunikasjon med eldre som mottar helsehjelp). Mitt PhD prosjekt fokuserer på hvordan eldre uttrykker sin bekymring i møte med hjemmesykepleien og hvordan denne bekymringen blir møtt av aktuelt helsepersonell. Stipendiat i forskningsprosjektet COMHOME (se egen nettside under Vitensenterets nettside - forskning om kommunikasjon med eldre som mottar helsehjelp). Mitt PhD prosjekt fokuserer på hvordan eldre uttrykker sin bekymring i møte med hjemmesykepleien og hvordan denne bekymringen blir møtt av aktuelt helsepersonell. Praksiskoordinator (25%) for bachelor, radiografstudenter

Ansvarsområder

  • Kommunikasjonsforskning med vekt på eldre som mottar helsehjelp (COMHOME)
  • Analyse av observasjonsdata
  • Organsierer alle deler knyttet til praksisperiodene for bachelor, radiografstudenter

CV

Utdanning: Master i klinisk helsearbeid (Høgskolen i Buskerud) - 2011. Kartlegging av sammenheng mellom rørspenning, dose til pasient og bildekvalitet ved digitale detektorsystem for røntgen thorax
 

PhD student i programmet personorientert helsearbeid - HSN

 

Publikasjoner

Alle publikasjoner er registrert i http://www.cristin.no/