Linda Wike Ljungblad

Stipendiat

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C3-60)
Jeg er jordmor, utdannet ved Universitetet i Lund, Sverige. Jeg har 15 år med klinisk praksis fra ulike fødeavdelinger i Norge og Sverige. Jeg har en Master i Jordmorfag fra Høgskolen i Sørøst-Norge. Før jeg ble jordmor jobbet jeg som nyfødt-sykepleier, der min interesse for nyfødt resuscitering startet i 1999.

Ansvarsområder

Jeg jobber med et doktorgradsprosjekt, som har til hensikt å:
1) Undersøke jordmødres erfaringer med nyfødt resuscitering og 
2) Hva jordmødre erfarer kan være viktige elementer i et opplæringsprogram i nyfødt resuscitering for jordmorstudenter. 
Resultatene fra studien vil bidra i utviklingen av et skreddersydd utdanningsprogram i nyfødt resuscitering som skal implementeres i jordmorutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

Kompetanse

CV

Publikasjoner