Line Katinka Reinert Whittall

Studieveileder / Rådgiver

USN Handelshøyskolen
Adm, Handelshøyskolen
Campus Vestfold (C3-131)
Studieveileder i Institutt for økonomi og ledelse

Ansvarsområder

Studieveileder for:

  • Bachelor i økonomi og ledelse
  • Bachelor i regnskap og revisjon
  • Master i innovasjon og ledelse
  • Næringsmaster i regnskap og revisjon
  • ØA-PKO3000- Praktisk kommunikasjon og organisasjon
  • OFK1000- Organisasjonsarbeid for klassetillitsvalgte ved USN
  • Enkeltemner regnskap og revisjon

 

Individuell studieveiledning

Studieprogresjon/utdanningsplaner

Tilrettelegging av undervisning 

Sekretær for programutvalg for master i innovasjon og ledelse, bachelor i regnskap og revisjon, bachelor i økonomi og ledelse

Søknader om innpass av annen utdanning.

Tilrettelegging for valg av valgfrie emner på bachelor og master

Internasjonalt inn- og utveksling på studieprogrammene.

 

Kompetanse