Line Katinka Reinert Whittall

Seniorkonsulent / Studieveileder

Handelshøyskolen
Adm, Handelshøyskolen
Campus Vestfold (C3-131)
Studieveileder i Institutt for økonomi og ledelse

Ansvarsområder

Studieveileder for:

  • Bachelor i økonomi og administrasjon/ledelse
  • Bachelor i regnskap og revisjon
  • Master i innovasjon og ledelse

Individuell studieveiledning
Søknader om innpass av annen utdanning
Permisjonssøknader
Studieprogresjon
Utdanningsplaner
Tilrettelegging for valg av valgfrie emner på bachelorprogrammene
Internasjonalt inn- og utveksling på studieprogrammene i samarbeid med Seksjon for internasjonalisering

Kompetanse

https://www.linkedin.com/in/line-katinka-r-whittall-aa528454/

Publikasjoner