Line Sjøtun Helganger

Stipendiat i språkdidaktikk

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Notodden (B-U24)
Jeg er stipendiat i norsk språk og språkdidaktikk. Forskningsfeltene mine er intonologi og pragmatikk samt grammatikkdidaktikk, og jeg er særlig opptatt av ytringstolkning i muntlige kommunikasjonssituasjoner. Jeg har tidligere arbeidet med forståelse av verbal ironi hos voksne språkbrukere ved å studere den ironiske tonen i et grammatisk perspektiv. Intonasjonssystemet er antatt å være en autonom delgrammatikk i morsmålsgrammatikken vår, på lik linje med morfologi og syntaks. Intonasjonen (d.v.s. setningsmelodien) kan beskrives som den distinktive tonebevegelsen i ytringer med utgangspunkt i grunnfrekvenskonturer, og den har en kontekstskapende og disambiguerende funksjon (f.eks. at setningen «hun kommer også i morgen» kan bety både [i tillegg til andre kommer også hun i morgen] og [i tillegg til andre dager kommer hun også i morgen] avhengig av den tonale realiseringen). Som analysemodell bruker jeg Trondheimsmodellen, et rammeverk utviklet for å studere samspillet mellom intonasjon, syntaks og kontekst. I doktorgradsprosjektet mitt er jeg opptatt av barns språkutvikling, mer spesifikt utviklingen av barns intonologiske og pragmatiske kompetanse. Ved å studere barns produksjon og prosessering av intonasjonsytringer, kan vi få innsikt i når og hvordan barn tilegner seg intonasjonens kontekstskapende og disambiguerende funksjon.

Ansvarsområder

Språklige emner, muntlighet og grammatikkundervisning i norskfaget i Grunnskolelærerutdanningen (GLU) 1.-7. og 5.-10. trinn.

Ungdomstrinn i utvikling - lesing (og skriving) som grunnleggende ferdighet

Kompetanse

- intonologi

- syntaks

- pragmatikk

- metaspråklig bevissthet

- muntlighet og formidling

- språk- og grammatikkdidaktikk

CV

2016- : Stipendiat i norsk språk og språkdidaktikk, USN.

2014-2016: Høgskolelektor i norsk, HSN

2013-2014: Utviklingsavdelingen, fylkeskommunen.

2011-2013: Lektor i norsk og eldre historie, vgs.

2009-2011: Mastergrad i nordisk språkvitenskap, NTNU. Tittel på masteravhandlingen: Finnes den ironiske tonen? Om den ironiske tonen i et intonologisk perspektiv.

Publikasjoner

Formidling

Helganger, L.S. & Falkum, I.L. (2017). "Om utviklingen av en pragmatisk kompetanse". Møte om norsk språk (MONS)17, 22.-24.november 2017. Arrangør: Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet.

Helganger, L.S. (2017). "Finnes den ironiske tonen? Om 'den ironiske tonen' i et intonologisk perspektiv". Møte om norsk språk (MONS)17, 22.-24.november 2017. Arrangør: Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet.

Helganger, L.S. (2017). "'The ironical tone of voice' from an intonological perspective". Acquiring Figurative Meanings, 5.-6. oktober 2017. Arrangør: Universitetet i Oslo.