Lisa Ingrid Hjelmeland

Rådgiver

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering
Seksjon for Internasjonalisering
Campus Bø (5-311)

Ansvarsområder

Ansvarsområder på seksjon for internasjonalisering:

  • Support for sentral koordinering av innreisende studenter og lokal oppfølging av innreisende studenter, campus Bø
  • Fakultet: Handelshøyskolen, Institutt for økonomi og IT
  • Bilaterale Avtaler
  • Nordamerika-samarbeid – avtaler og søknader: NORAM, Nordområdeprogrammer og andre programmer, Koordinator for Midtvesten-samarbeidet

Kompetanse

CV

Publikasjoner